Pravila promocije

Samsung Galaxy tableti
„Samsung Galaxy Tab Akademija “

DATUM OBJAVE I STUPANJA NA SNAGU: 4.9.2023.

1. Organizator promocije

Samsung Electronics Austria GmbH, Praterstrasse 31/14 Obergeschoss, Beč, Austrija (u daljnjem tekstu: „Samsung“), organizira promociju za sve nastavnike na području Republike Hrvatske.

2. Sudionici, promotivno razdoblje

Predmetna promocija dostupna je fizičkim osobama – zaposlenicima škola, fakulteta, učilišta ili drugih obrazovnih institucija, koji imaju adresu dostave na području Republike Hrvatske i koji ispune uvjete propisane ovim Pravilima. Trajanje promocije je od 04.09.2023. do 30.11.2023. godine.

3. Pogodnosti promocije

Ova Pravila reguliraju uvjete sudjelovanja u predmetnoj promociji. Predmetna promocija omogućava sudionicima promocije koji se u razdoblju od 04.09.2023. do 29.11.2023. prijave na „Galaxy Tab Akademiju“ na internet stranici samsunggalaxytab.hr, da dobiju promo kodove kojima u razdoblju od 04.09.2023. do 30.11.2023. mogu ostvariti popust na odabrane tablete dostupne za kupnju u Samsung internet trgovini u Hrvatskoj (https://www.samsung.com/hr/).

Promocija se odnosi na:

Prijavom na Galaxy Tab Akademiju sudionici dobivaju i pristup edukativnom video sadržaju.

4. Ostali uvjeti za sudjelovanje u promociji i ostvarenje prava na pogodnosti promocije

Da bi sudionik promocije ostvario pravo na pogodnost predmetne promocije, potrebno je da budu ispunjeni sljedeći uvjeti:

5. Primjena promo koda

Promo kodovi iz točke 3. ovih Pravila mogu se iskoristiti u razdoblju od 04.09.2023. do 30.11.2023. prilikom kupnje samo na Samsung internet trgovini https://www.samsung.com/hr/ za dostupne proizvode u skladu s točkom 4. ovih Pravila.

Promo kod potrebno je upisati/unijeti na odgovarajuće mjesto za to predviđeno u košarici za kupnju. Svaki promo kod može se iskoristiti samo jedanput za kupnju jednog uređaja.

6. Pravo izmjene pravila promocije

Samsung zadržava pravo da u bilo koje vrijeme, iz opravdanih razloga, izvrši izmjene ovih Pravila, uz obavezu da iste, bez odlaganja, javno objavi.

7. Kontakt

Link za kontakt u pogledu predmetne promocije: https://www.samsung.com/hr/support/contact/#contactinfo

OBAVIJEST O PRIKUPLJANJU I OBRADI OSOBNIH PODATAKA

Postupak prijave za ostvarenje prava na pogodnost predmetne promocije uključuje dostavu osobnih podataka korisnika nužnih za uspješnu prijavu.

Podaci koji će se prikupljati za gore navedene potrebe su sljedeći:

Osobni podaci korisnika bit će prikupljeni i obrađeni u skladu sa Samsung pravilima privatnosti i zaštite osobnih podataka koja su navedena u nastavku ove obavijesti i u skladu s ovim Pravilima, kao i u skladu s relevantnim propisima Republike Hrvatske o zaštiti osobnih podataka.

Svrha prikupljanja osobnih podataka korisnika je slanje promo kodova i slanje edukativnog sadržaja „Galaxy Tab Akademije“ putem e-pošte.

Unosom svojih osobnih podataka na način i u skladu s Pravilima predmetne promocije korisnik (sudionik u predmetnoj promociji) potvrđuje da je upoznat da će trgovačko društvo Samsung Electronics Austria GmbH, njegova podružnica u Republici Hrvatskoj i njihovi podizvodači navedene osobne podatke prikupiti i obraditi u svrhu prijave za ostvarenje prava na pogodnost u okviru predmetne promocije.
Korisnik (sudionik u predmetnoj promociji) ujedno potvrđuje da je upoznat sa Samsungovim Pravilima o privatnosti koja su priložena u nastavku ovog teksta, kao i da je upoznat da će Samsung postupati s prikupljenim osobnim podacima korisnika (sudionika u predmetnoj promociji) u skladu s odredbama navedenih Pravila o privatnosti.

Prijavom za sudjelovanje u ovoj promociji, odnosno unošenjem svojih osobnih podataka na način i u skladu s Pravilima predmetne promocije korisnik (sudionik u predmetnoj promociji) također potvrđuje da je upoznat i sa sljedećim: